top of page

Hoe

Centraal in de adviesaanpak staat het Management Kompas Systeem (MKS). Het MKS is speciaal ontwikkeld voor het MKB in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Het MKS is een unieke adviesmethode welke een verhelderend inzicht in de bedrijfsvoering verschaft en focust op de resultaatbepalers (KPI's) in de onderneming. Dat inzicht zorgt voor directe rendementsverbetering en duurzame verhoging van de ondernemingswaarde. Ruim 80% van de ondernemers welke het MKS systeem hebben toegepast, realiseerden binnen een jaar een winstverdubbeling!

Uniek aan het systeem is de MKS benchmark waarin de resultaatbepalers van afzonderlijke bedrijven anoniem worden vergeleken met de 20% best presterende bedrijven in hun branche. Dat levert zeer waardevolle extra informatie op. Deze informatie is exclusief beschikbaar voor erkend MKS-adviseurs.

Wilt u ook bij de succesvolste ondernemingen in uw branche behoren welke een meer dan dubbel resultaat genieten?

bottom of page